Flere loyale kunder - Annecto

Flere tilfredse og loyale kunder...

er grundlaget for enhver sund virksomhed

Til daglig oplever du sikkert, at du har godt styr på dine kunders oplevelser, når de har købt en vare eller en ydelse. Det er i mange tilfælde sikkert også rigtigt.

Der er dog ofte en række faktorer, der kan spille en større eller mindre rolle:

  • Egen opfattelse af en god kundeoplevelse matcher ikke altid den enkelte kundes
  • Opfattelsen af kundeoplevelsen sker gennem kolleger og medarbejderes oplevelse
  • Enkelt kundeoplevelser, gode som dårlige, får lov til at fylde meget
Få fakta på plads

Den bedste måde at få klar besked på er ved at spørge dem, der kender svaret: Dine kunder.

For at få klarhed om dine kunders oplevelse kan vi hjælpe dig med en række metoder:

  • Net Promoter Score (NPS)
  • Afgangsanalyse
  • Relations- & Transaktionsanalyse
  • Afdækning af kundens rejse

En gennemgang i din kundeplatform med en eller flere af ovenstående værktøjer vil give dig klarhed og indsigt samt et kvalificeret grundlag til fremtidigt fokus.

Net Promoter Score (NPS) skaber værdi for dig allerede fra dag 1

Net Promoter Score (NPS)

NPS som metode er en enkel, men ekstrem effektiv måde at sætte behandlingen af din eksisterende kundeplatform i system. Metoden er gennemtestet og benyttes over hele verden af store som små virksomheder inden for alle brancher.

Kernen i metoden er, at den hurtigt og løbende giver dig en indikation af din virksomheds evne til at skabe loyale kunder, der gerne vil anbefale din virksomhed til deres netværk og en række værktøjer til, hvordan du hindrer kundeafgang og identificerer kunder, som gerne vil købe mere.

NPS som metode kan implementeres i etaper alt efter dine ønsker og tager ofte mindre end 5 minutter pr. uge at drifte. I takt med at du og virksomheden er klar, kan flere processer implementeres, hvorefter det konkrete udbytte vil stige. NPS som metode kan implementeres på mindre end 1 time.

Metoden tager udgangspunkt i et enkelt spørgsmål, hvor kunden bedes give sin score og kommentar baseret på den seneste kontakt. Det giver både et kvantitativt og et kvalitativt input.

Opdelingen af dine kunder i de 3 kategorier giver dig et godt grundlag for det videre arbejde.

Vil du vide mere om Net Promoter Score? Klik her

Close Bitnami banner
Bitnami